app kiếm tiền online(www.84vng.com):app kiếm tiền online(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。app kiếm tiền online(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,app kiếm tiền online(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

观点网讯:10月20日红星美凯龙(601828)家居集团股份有限公司发布关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还完成的公告。

据了解,该公司于2021年10月25日、2021年10月26日、2021年10月29日、2021年11月11日从募集资金专用账户转出2.6亿元、2亿元、5.7亿元和4.7亿元。

截至2022年10月20日,该公司已将上述暂时用于补充流动资金的15亿元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

经该公司第四届董事会第三十三次临时会议和第四届监事会第十次临时会议审议通过的募集资金用于暂时补充流动资金已全部归还完毕。

观点新媒体了解到,红星美凯龙于2021年10月22日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过15亿元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

usdt支付接口声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:app kiếm tiền online(www.84vng.com):红星美凯龙:用于补充流动资金的15亿元已归还募集资金专用账户
发布评论

分享到:

usdt支付接口

USDT官网微信:usdt

Bị triệu tập vi đánh bạc online(www.84vng.com):人行副行长:实施稳健货币政策 深化汇率市场化改革
你是第一个吃螃蟹的人
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。